CISTELLA (0) | 0 €
No hi ha quaderns en la cistella

Amb bona lletra

El TDAH a l’aula. Com podem afavorir l’aprenentatge dels alumnes?

El TDAH a l’aula. Com podem afavorir l’aprenentatge dels alumnes?
18. Maig. 2016
El TDAH a l’aula. Com podem afavorir l’aprenentatge dels alumnes?

El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat, TDAH, és un trastorn cada vegada més freqüent a les nostres aules. El TDAH implica una sèrie de símptomes i característiques que de vegades dificulten l’aprenentatge dels nens i les nenes que el pateixen. Aquestes dificultats no impliquen una incapacitat per aprendre o algun tipus de dèficit o retard. Els nens i les nenes amb TDAH aprenen d’una manera diferent i necessiten una educació adaptada a les seves necessitats que pugui afavorir el seu aprenentatge, una atenció educativa que asseguri la resposta específica a les seves característiques i en fomenti el desenvolupament. 

El TDAH

El TDAH és un trastorn de bases neurobiològiques que es manifesta en tres tipus de símptomes: manca d’atenció, hiperactivitat i impulsivitat, que interfereixen de manera significativa en el desenvolupament i el funcionament del nen o nena que el pateix. El TDAH és un trastorn que presenta gran variabilitat simptomàtica entre els qui ho pateixen i, fins i tot, en la mateixa persona. Per això en podem parlar de subtipus diferenciats:

 • El tipus predominant és inatent. El símptoma principal d’aquest grup és la manca d’atenció, no s’hi observen gaires conductes hiperactives o impulsives. Són nens i nenes que sovint es despisten i que tenen serioses dificultats per a mantenir l’atenció.
 • El tipus predominant hiperactiu i impulsiu. La característica principal d’aquest grup és l’activitat elevada, que sol anar acompanyada d’impulsivitat. En aquest cas es tracta de nens i nenes que es mouen constantment, els costa esperar el seu torn, parlen molt i tenen dificultats per seguir les normes de l’aula.
 • El tipus predominant mixt. Es presenten ambdós grups de símptomes.

Dificultats associades al TDAH

A més d’aquests símptomes, els nens i les nenes que pateixen TDAH presenten dificultats associades.

 • Manca de regulació emocional. Els costa regular els seus estats emocionals, senten grans explosions emocionals i pocs recursos per a controlar-los.
 • Dificultats d’aprenentatge. Normalment, com a conseqüència dels símptomes esmentats, els costa aprendre, almenys seguint mètodes i sistemes tradicionals.
 • Dificultats per a relacionar-se amb els altres. La seva impulsivitat i l’elevada activitat, unides a la manca de regulació emocional, poden ocasionar dificultats en les relacions amb els altres.

El TDAH a l’aula

Las classes tradicionals comporten un espai passiu en què els i les alumnes es converteixen en mers receptors d’informació. Aquest tipus d’espai és poc motivador per a tots els alumnes i es converteix en un repte vertader per als alumnes amb TDAH.

Els nens i les nenes amb TDAH solen presentar a l’aula les característiques següents:

 • Es distrauen amb freqüència.
 • Obliden material o tasques.
 • Sembla que no tenen interès i no saben què han de fer.
 • S’aixequen constantment de la cadira.
 • Molesten els seus companys.
 • Responen a les preguntes de manera impulsiva.
 • No esperen el seu torn.
 • Tenen fortes reaccions emocionals.

Aquestes característiques dificulten el seu aprenentatge i la seva integració a l’aula. Amb molta freqüència, no es comprèn aquests nens i nenes i els etiqueten amb adjectius que no els pertanyen, com ara ganduls, maldestres, desinteressats, estudiants dolents, menfotistes, etc. Els docents, les famílies i els sistemes educatius tenen la tasca de lluitar contra aquesta trista realitat i d’oferir d’una banda un espai més adequat i un mètode més flexible, i de l’altra oferir comprensió a aquest tipus d’alumnes.

Com podem afavorir el seu aprenentatge a l’aula

1. Estructura el treball. Es tracta de seguir unes pautes de treball perquè ells puguin situar-se en el moment de treball i la tasca que estem fent.

2. Repeteix les instruccions; si cal, anoteu-li-les perquè les vegin. Recorda que han de ser instruccions clares i senzilles, que no hi hagi cap dubte sobre el que s’espera d’ells.

3. Fes un horari amb ells, que col·loquin en un lloc visible, on s’anotin els exàmens, els treballs, etc. Pots utilitzar colors diferents, els servirà per a diferenciar assignatures.

4. Utilitza quaderns de colors diferents per a cada assignatura.

5. Explica’ls què s’espera d’ells; què és el que volem que aprenguin i com esperem que s’hi comporten.

6. Recorda que necessiten moure’s, pots permetre’ls aquesta activitat encarregant-los tasques, com ara repartir fotocòpies, esborrar la pissarra, etc. i d’aquesta manera evitarem que descarreguen la seva activitat molestant o amb conductes disruptives.

7. Destaca els punts clau.

8. Asseu-los en primera fila i procura comprovar si han entés l’explicació o l’exercici.

9. Reforça els seus assoliments. Cada vegada que es comporten com esperem, cada vegada que no s’obliden del material, hem de demostrar-los que ens n’hem adonat.

10. Prova d’estructurar l’aula de manera més flexible, utilitza racons d’aprenentatge; tots amb seqüències estructurades i instruccions clares. D’aquesta manera els permetem acció.

11. Utilitza recursos de suport, com ara materials audiovisuals. 

Celia Rodríguez Ruiz

Psicóloga y Pedagoga

----

Si t'interessen més articles subscriu-te al nostre butlletí mensual. > Subscriure'm <

Segueix-nos també en InstagramFacebookTwitter

D’altres articles que potser us interessin:

< Torna al blog