CISTELLA (0) | 0 €
No hi ha quaderns en la cistella

Fundación Cuadernos Rubio

SHARE:
"LA FUNDACIÓ CUADERNOS RUBIO ÉS UNA INSTITUCIÓ TRANSMISSORA DE PRINCIPIS I VALORS"
"LA FUNDACIÓ CUADERNOS RUBIO ÉS UNA INSTITUCIÓ TRANSMISSORA DE PRINCIPIS I VALORS"
La Fundació Cuadernos Rubio és una entitat de naturalesa privada, sense ànim de lucre i sota el protectorat de la Generalitat Valenciana, amb número 510 V en el Registre de Fundacions. Es va constituir el 24 de desembre del 2008, mitjançant elevació d'escriptura pública davant el notari de València el Sr. Joaquín Borrell, amb número de protocol 3690 i CIF G- 98115934. La Fundació, de caràcter educatiu, cultural i solidari vol ser un referent en la nostra societat, no sols pel desenvolupament de tots els objectius i finalitats fundacionals que es descriuen en tots els estatuts, sinó perquè desitja: - Fomentar activitats infantils que desenvolupin en els nens principis d'ètica i solidaritat des d'edats ben primerenques. - Integrar socialment des de l'aprenentatge els immigrants. - Potenciar, des de l'aprenentatge, la igualtat d'oportunitats. - Fomentar l'espanyol al món.